• aleid zw

Communicatie

Op het gebied van communicatie adviseer ik bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

  • Interne communicatie
  • Communicatie met (potentiële) cliënten/klanten
  • Communicatie met externe stakeholders
  • Strategische communicatie
  • Uitdragen missie en visie
  • Veranderingen zoals fusies, overnames, samengaan van afdelingen, introductie nieuw product/(zorg)programma
  • Op elkaar afstemmen van bestaande en eventueel nieuw te bedenken communicatiemiddelen

Ik doe dit door het voeren van gesprekken, brainstormsessies, het lezen van (interne) stukken en desgewenst het schrijven en uitwerken van plannen, compleet met middelen en uiteraard bijpassende begrotingen.